Julia Anne Newton

ŠJoe M. Newton

                   

T6

Julia Anne Newton

Born 15 April 1842 in Alabama
Died 8 February 1927

 

T6S1

Jacob Andrew Smith

Return to Thomas Newton's Page
or
Home

Joe M. Newton